Вівторок, 02.03.2021, 21:03
Вітаю Вас, Гість

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ

ЦЕНТР НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ ТВОРЧОСТІ

Н А К А З

02.08.2019                 № 48

Про організацію науково-методичної роботи

з педагогічними кадрами ЦНТТ БМР у 2019/2020

навчальному році

 

            Відповідно до наказу управління освіти і науки Білоцерківської міської ради від 29.08.2019р. № 126 «Про організацію та зміст науково-методичної роботи з педагогічними кадрами закладів освіти м. Білої Церкви у 2019/2020 навчальному році»а також із ме­тою вдо­сконалення фахової освіти та підвищення кваліфікації педагогічних працівників міста, створення організаційних умов для формування методичної культури вчителів в умовах реалізації завдань Нової української школи, до­сяг­нення позитивних результатів освітнього процесу, реалізації особис­тіс­но­­го потенціалу кожного педагога, забезпечення кожному вихованцю рівного доступу до які­с­ної освіти в Центрі науково-технічної творчості Білоцерківської міської ради

НАКАЗУЮ:

 1. Методистам Центру науково-технічної творчості Солодовенко О.А. , Кліщ Н.І.:
  1. Спрямувати діяльність методичної служби на реалізацію науково-методичної проблеми: «Центр науково-технічної творчості –заклад позашкільної освіти та соціального розвитку учнів, їх самореалізації і професійного самовизначення», з метою підвищення теоретичної, науково-методичної та фахової підготовки педа­гогів спрямувати всю науково-методичну роботу у 2019/2020 н. р. на вирішення таких завдань:
  2. з 01.09.2018 року забезпечити організацію науково-методичної роботи з педагогічними кадрами ЦНТТ, координацію діяльності професійних об’єднань педагогів, ураховуючи показники діагностування, диференціювати методичну роботу з педагогами, спрямувати її на надання дієвої практичної допомоги (додаток 2);
  3. разом із НМЦ забезпечити якісне і своєчасне проведення семінарів, засідань творчих груп, майстер-класів ЦНТТ відповідно до плану роботи НМЦ на базі закладів освіти у 2019/2020 н. р.;
  4. використовувати атестацію педагогічних працівників ЦНТТ, огляди, конкурси та інші заходи для заохочення педагогів до участі в науково-методичній роботі з метою зростання їхньої професійної майстерності, розвитку педагогічної культури та творчої активності;
  5. стимулювати педагогів до участі в конференціях, семінарах, тренінгах, форумах, виставках тощо різного рівня;
  6. координувати роботу з педагогічними працівниками ЦНТТ щодо своєчасного виявлення, соціальної підтримки та створення умов для навчання й розвитку обдарованих дітей та учнівської молоді;
  7. забезпечити інформаційно-методичну підтримку впровадження інклюзивної моделі освіти для дітей з особливими освітніми потребами, їх інтеграцію в освітній процес сучасного закладу позашкільної освіти з метою соціалізації й адаптації до суспільного життя;
  8. створити умови та стимулювати педагогічних працівників ЦНТТ до поширення власного педагогічного досвіду через публікації у фахових виданнях, розробку інноваційних, програм й авторського навчально-методичного забезпечення, до видавничої діяльності;
  9. стимулювати розвиток творчої активності педагогів ЦНТТ, підвищення професіоналізму, компетентності, відповідальності за результати своєї праці, удосконалення системи стимулів для підвищення фахової майстерності педагогів й ефективності їхньої роботи;
  10. затвердити склад методичної ради (додаток № 1)
  11. скласти план роботи методичної ради до 10.09.2019р.;
  12. проводити дослідно-експериментальну діяльність.

2. Практичному психологу скоординувати роботу по наданню консультацій педагогічним працівникам, вихованцям та батькам.

3.Продовжувати роботу над проектами: «Право і діти», «Впровадження інформаційних технологій у освітній процес закладу позашкільної освіти», «Творча та інтелектуальна особистість», «За технічно грамотними дітьми майбутнє України».

4. Контроль за виконанням наказу покласти на методиста ЦНТТ БМР Солодовенко О.А.

 

Директор Центру науково-технічної творчості                          Л.Гордєй

З наказом ознайомлена                                         О. Солодовенко

                                                                                   Н.Кліщ

Додаток 1

СКЛАД  МЕТОДИЧНОЇ  РАДИ

ГОЛОВА МЕТОДИЧНОЇ РАДИ:

Солодовенко О.А., методист ЦНТТ БМР;

ЧЛЕНИ МЕТОДИЧНОЇ РАДИ:

 1. Кліщ Н.І., методист, психолог ЦНТТ БМР;
 2. Пономаренко О.А., керівник гуртка авіамоделювання;
 3. Авдєєва Г.В., керівник гуртка «Художнє моделювання»;
 4. Власова М.В., керівник гуртка «Оригамі».

Додаток 2

 

пп

Форми методичної роботи

ПРОБЛЕМИ

Відповідальний

 1.  

Психолого-педагогічний семінар

«Психолого-педагогічний супровід творчо обдарованих і талановитих дітей в гуртках»

«Психолого-педагогічний підхід до професійної орієнтації та професійного самовизначення вихованців гуртків»

 

Методисти, психолог

Жовтень

 

Методисти, психолог

Лютий 

 1.  

Проблемний семінар

«Традиції та інновації в організації роботи гуртків»

 

Директор, методисти, психолог

Грудень

 1.  

Науково-практична конференція

«Сучасні педагогіка та психологія: перспективи та пріоритетні напрями наукових досліджень»

 

Директор, методисти, психолог

Квітень

 1.  

Семінар-практикум

 

«Вплив особистісних і професійних якостей керівника гуртка на формування естетичної культури вихованців»

 

Директор, методисти, психолог

Листопад

 1.  

Консультпункт

 

«Виховання духовності вихованців  в вільний від занять час шляхом застосування інтерактивних форм роботи». «Участь вихованців СЮТ   у МАН з технічного моделювання».

«Участь в обласному конкурсі на кращу методичну розробку з науково-технічної творчості»

Робота над проектом «За технічно грамотними дітьми майбутнє України»

«Заняття закладі позашкільної освіти. Недоліки. Основні вимоги»

 «Технічне моделювання як засіб формування технічних компетентностей вихованців»

 

Методисти

Жовтень 

 

 

 

 

 

Методисти

Листопад

 

 

 

 

Методисти

Грудень

 

Методисти

Січень

 

 

 1.  

Школа керівника гуртка-початківця

 

Надання методичних рекомендацій з таких питань:

1. Виконання навчальних планів, програм.

2. Ведення конспекту заняття.

 

3. Резерви підвищення ефективності заняття.

 

Індивідуальні консультації педагогів-початківців.

 

Наставництво.

Розумовий розвиток дитини-вікові особливості та види патологій.

 

Методисти,директор

Протягом року

 

 

Методисти,директор

Протягом року

Методисти, керівники гуртків

 

Вересень

 

 

Січень

Червень

 

 1.  

Творча група

 

Реалізація проекту «За технічно грамотними дітьми майбутнє України»

 

Методисти, керівники гуртків

Січень

 1.  

«Круглий стіл»

 

«Система роботи з творчо обдарованими і талановитими дітьми в гуртках»

«Професійна орієнтація та професійне самовизначення вихованців гуртків».

 

Методисти

Вересень 

 

 

Психолог.

Лютий

 1.  

Майстер-класи

 

«Розвиток особистості вихованців засобами технічної творчості».                         

 

Понізовцева С.В.

Лютий 

 

 

 1.  

Циклова комісія

«Методика проведення змагань з науково-технічної творчості на прикладі авіамодельних змагань».

Методисти,

Конченко Д.В.

Січень