Субота, 17.08.2019, 17:37
Вітаю Вас, Гість

 

Структура методичної роботи Станції юних техніків

       

     

Структура методичної роботи Станції юних техніків

         Структура методичної роботи обумовлена цілями і завданнями, що стоять перед педагогами Станції юних техніків.

         У закладі здійснюється індивідуальна та колективна робота.

         Вибір форм методичної роботи ґрунтується на діагностичному вивченні рівня професійної компетентності педагогічних працівників за допомогою таких методів, як: анкетування, тестування, співбесіда, спостереження та аналіз практичної діяльності педагогів.

         Колективні форми методичної роботи використовуються з метою вироблення колегіального підходу до вирішення нагальних проблем, обговорення актуальних питань організації освітнього процесу, організаційно-масової роботи, вивчення і поширення перспективного педагогічного досвіду.

         До колективних форм методичної роботи належать: педагогічна рада, науково-методична рада, психолого-педагогічні семінари, семінари-практикуми, проблемні семінари, науково-практичні конференції, майстер-класи, творчі групи, ділові ігри, консультпункти, школа керівника гуртка-початківця.

         Вищим колегіальним органом закладу позашкільної освіти, який координує питання освітньої, науково-методичної та організаційно-масової діяльності є педагогічна рада.

         Педагогічна рада Станції юних техніків:

 • розглядає плани роботи, аналізує підсумки та актуальні питання навчальної, виховної, організаційно-масової та інформаційно-методичної роботи закладу, його структурних підрозділів, гуртків та інших творчих об’єднань, а також питання дотримання санітарно-гігієнічних вимог, забезпечення техніки безпеки, охорони праці;
 • розробляє пропозиції щодо поліпшення діяльності закладу;
 • визначає заходи щодо поліпшення кваліфікації педагогічних кадрів, впровадження в освітній процес досягнень науки і передового педагогічного досвіду;
 • створює у разі потреби експертні та консультаційні комісії за напрямами роботи;
 • розробляє рекомендації з питань організації освітнього процесу, налагодження міжнародних освітніх та наукових зв’язків;
 • захищає права педагогічних працівників на педагогічну ініціативу, вільний вибір форм, методів і засобів навчання, аналізує форми, методи і засоби навчання та скасовує такі, що не непридатні для використання в навчальному процесі;
 • розробляє рекомендації щодо основних напрямів освітньої роботи, схвалює і подає на затвердження директору навчальні програми, а також міжнародні освітні програми;
 • порушує клопотання про заохочення педагогічних працівників.

Робота педагогічної ради проводиться відповідно до потреб закладу.

У закладі позашкільної освіти діє науково-методична рада.

Науково-методична рада:

 • координує науково-методичну, організаційну та практичну діяльність закладу, визначає структуру методичної роботи;
 • заслуховує повідомлення з питань удосконалення освітньої, організаційно-методичної, науково-дослідницької роботи;
 • вивчає, узагальнює та поширює перспективний педагогічний досвід;
 • обговорює проекти нових навчальних програм, аналізує пропозиції щодо удосконалення діючих;
 • запроваджує інновації у системі позашкільної освіти;
 • проводить експериментальні дослідження.

         З метою інформування педагогічних працівників, оперативного вивчення і обговорення нормативних актів, документів, поточних освітніх та методичних  засідань, а також проведення інструктажу педагогічних працівників діють інструктивно-методичні наради.

         Для поглибленого вивчення актуальних питань позашкільної освіти, поширення і впровадження перспективного педагогічного досвіду, проводяться проблемні семінари, лекторії, школи перспективного педагогічного досвіду, семінари-практикуми тощо.

         Широке обговорення актуальних проблем теорії і практики позашкільної освіти, підведення підсумків та обговорення результатів експериментальної і дослідницької роботи, яка проводиться на Станції юних техніків, здійснюється на науково-практичних конференціях.

         Для задоволення конкретних запитів педагогічних працівників, їх особистісних потреб у закладі позашкільної освіти практикуються індивідуальні форми методичної роботи.

         Індивідуальними формами методичної роботи є самоосвіта, стажування, консультації.

         Найважливішою серед індивідуальних форм методичної роботи є самоосвіта.

Самоосвіта – обов’язковий елемент розвитку методичної культури.

         До індивідуальних форм методичної роботи директора, методиста, психолога, керівника гуртка закладу належить індивідуальна методична допомога керівникам гуртків яка включає:

 • надання допомоги педагогам у виборі форм та методів навчання і виховання дітей та молоді з метою удосконалення методики проведення занять та масових заходів;
 • розробку методичних рекомендацій, положень масових заходів, дидактичних матеріалів, інших педагогічних засобів навчання;
 • виявлення, вивчення та узагальнення перспективного педагогічного досвіду;
 • проведення експериментально-дослідницької роботи, впровадження в освітній процес перспективного педагогічного досвіду, нових технологій.

         Інноваційна освітня діяльність педагогічних працівників здійснюється відповідно до чинного законодавства України, зокрема Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про наукову і наукову-технічну інформацію», Положення про позашкільний навчальний заклад.

 

Завдання методичної служби у 2018/2019 н.р.:

 • консолідація педагогічного колективу як колективу однодумців;
 • вироблення єдиної педагогічної позиції, спільних цінностей, традицій;
 • виявлення, узагальнення, поширення педагогічного досвіду, обмін цінними методичними знахідками;
 • стимулювання групової творчості та ініціативи членів педагогічного колективу;
 • залучення колективу до науково-дослідницької, експериментальної роботи, до цілеспрямованого створення нового досвіду СЮТ;
 • збагачення знань педагогів; розвиток світогляду, мотивів творчої діяльності, стійких моральних якостей особистості, сучасного стилю педагогічного мислення; розвиток педагогічної техніки, артистизму та емоційно-вольової самореалізації;
 • стимулювання педагогів до оволодіння сучасними інформаційно-комунікаційними технологіями;
 • сприяння поширенню педагогічного досвіду керівників гуртків.