Вівторок, 02.03.2021, 19:06
Вітаю Вас, Гість

 

Структура методичної роботи Центру науково-технічної творчості

       

     

 

Структура методичної роботи Центру науково-технічної творчості

         Структура методичної роботи обумовлена цілями і завданнями, що стоять перед педагогами Центру науково-технічної творчості.

         У закладі здійснюється індивідуальна та колективна робота.

         Вибір форм методичної роботи ґрунтується на діагностичному вивченні рівня професійної компетентності педагогічних працівників за допомогою таких методів, як: анкетування, тестування, співбесіда, спостереження та аналіз практичної діяльності педагогів.

         Колективні форми методичної роботи використовуються з метою вироблення колегіального підходу до вирішення нагальних проблем, обговорення актуальних питань організації навчально-виховного процесу, організаційно-масової роботи, вивчення і поширення перспективного педагогічного досвіду.

         До колективних форм методичної роботи належать: педагогічна рада, науково-методична рада, психолого-педагогічні семінари,семінари-практикуми, проблемні семінари, науково-практичні конференції, майстер-класи, творчі групи, ділові ігри, консультпункти, школа керівника гуртка-початківця.

         Вищим колегіальним органом нашого позашкільного закладу, який координує питання навчально-виховної, науково-методичної та організаційно-масової діяльності є педагогічна рада.

         Педагогічна рада Центру науково-технічної творчості:

 • розглядає плани роботи, аналізує підсумки та актуальні питання навчальної, виховної, організаційно-масової та інформаційно-методичної роботи закладу, його структурних підрозділів, гуртків та інших творчих об’єднань, а також питання дотримання санітарно-гігієнічних вимог, забезпечення техніки безпеки, охорони праці;
 • розробляє пропозиції щодо поліпшення діяльності закладу;
 • визначає заходи щодо поліпшення кваліфікації педагогічних кадрів, впровадження у навчально-виховний процес досягнень науки і передового педагогічного досвіду;
 • створює у разі потреби експертні та консультаційні комісії за напрямами роботи;
 • розробляє рекомендації з питань організації навчально-виховного процесу, налагодження міжнародних освітніх та наукових зв’язків;
 • захищає права педагогічних працівників на педагогічну ініціативу, вільний вибір форм, методів і засобів навчання, аналізує форми, методи і засоби навчання та скасовує такі, що не непридатні для використання в навчальному процесі;
 • розробляє рекомендації щодо основних напрямів навчально-виховної роботи, схвалює і подає на затвердження директору навчальні програми, а також міжнародні освітні програми;
 • порушує клопотання про заохочення педагогічних працівників.

Робота педагогічної ради проводиться відповідно до потреб закладу.

У закладі позашкільної освіти діє науково-методична рада.

Науково-методична рада:

 • координує науково-методичну, організаційну та практичну діяльність закладу, визначає структуру методичної роботи;
 • заслуховує повідомлення з питань удосконалення навчально-виховної, організаційно-методичної, науково-дослідницької роботи;
 • вивчає, узагальнює та поширює перспективний педагогічний досвід;
 • обговорює проекти нових навчальних програм, аналізує пропозиції щодо удосконалення діючих;
 • запроваджує інновації у системі позашкільної освіти;
 • проводить експериментальні дослідження.

         З метою інформування педагогічних працівників, оперативного вивчення і обговорення нормативних актів, документів, поточних методичних  засідань, а також проведення інструктажу педагогічних працівників діють інструктивно-методичні наради.

         Для поглибленого вивчення актуальних питань позашкільної освіти, поширення і впровадження перспективного педагогічного досвіду, проводяться проблемні семінари, лекторії, школи перспективного педагогічного досвіду, семінари-практикуми тощо.

         Широке обговорення актуальних проблем теорії і практики позашкільної освіти, підведення підсумків та обговорення результатів експериментальної і дослідницької роботи, яка проводиться в Центрі науково-технічної творчості, здійснюється на науково-практичних конференціях.

         Для задоволення конкретних запитів педагогічних працівників, їх особистісних потреб у закладі позашкільної освіти практикуються індивідуальні форми методичної роботи.

         Індивідуальними формами методичної роботи є самоосвіта, стажування, консультації.

         Найважливішою серед індивідуальних форм методичної роботи є самоосвіта.

Самоосвіта – обов’язковий елемент розвитку методичної культури.

         До індивідуальних форм методичної роботи директора, методиста, психолога, керівника гуртка закладу належить індивідуальна методична допомога керівникам гуртків яка включає:

 • надання допомоги педагогам у виборі форм та методів навчання і виховання дітей та молоді з метою удосконалення методики проведення занять та масових заходів;
 • розробку методичних рекомендацій,положень масових заходів, дидактичних матеріалів, інших педагогічних засобів навчання;
 • виявлення, вивчення та узагальнення перспективного педагогічного досвіду;
 • проведення експериментально-дослідницької роботи, впровадження у навчально-виховний процес перспективного педагогічного досвіду, нових технологій.

         Інноваційна освітня діяльність педагогічних працівників здійснюється відповідно до чинного законодавства України, зокрема Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про наукову і наукову-технічну інформацію», Положення про позашкільний навчальний заклад.

 

 

9